SKLOTEXTIT® ARV - Desky z tvrzené skelné tkaniny, druh 642.4

Charakteristika Sklotextitu:

sklotextit.jpgVrstvený materiál ve tvaru desek, vyrobený z upravené skelné tkaniny jako výztuže a epoxirezolové živice. Kromě dobrých mechanických a elektroizolačních vlastností má i vysokou klimatickou odolnost. Používá se na výrobu součástek s dobrými mechanickými a elektrotechnickými vlastnostmi, pro elektrická zařízení při vyšších teplotách nebo ve vlhkém prostředí, při namáhaných elektroizolačních součástkách, jako kostry, tělesa přístrojů, skříňových částí rozvoden, transformátorů, rozvaděčů, elektrických strojů.

Výrobní rozměry:
1100x1150 mm, 1100x1750 mm, 1100x2100 mm, 900x1400 mm.

Síly desek:
0,2 mm až 60 mm, jiné rozměry po dohodě s výrobcem.

Vlastnosti Měrná jednotka Hodnoty
Hustota   g/cm3   (1,7 - 1,9)
Pevnost v ohybu při porušení kolmo na vrstvy, min.   MPa   340
Pevnost v tlaku kolmo na vrstvy, min.   MPa   -350
Vrubová houževnatost (Charpyho) rovnoběžně s vrstvami, min.   kJ/m2   33
Zdánlivý modul pružnosti v ohybu, min.   MPa   -24000
Elektrická pevnost při 90 °C v oleji kolmo na vrstvy, pro sílu 3 mm, min.   kV   30
Průrazné napětí při 90 °C v oleji ve směru vrstev, min.   kV   35
Permitivita při 48 Hz až 62 Hz, max.       -5,5
Ztrátový činitel při 48 Hz až 62 Hz, max.       -0,04
Izolační odpor po ponoření do vody, min.   MW   5x104
Teplotní odolnost   T.I.   -155
Nasákavost ve vodě pro 3 mm, max.   mg   22

Ostatní vlastnosti jsou uvedeny v PN 64 4642.

Opracování:

Desky se opracovávají řezáním, soustružením, frézováním, vrtáním podle STN 22 0205 Směrnice pro obrábění tvrzených papírů a tkanin.

Podobný zahraniční výrobek: Hgw 2372 podle DIN 7735.
Zkoušení, dodávání: podle STN 64 4001.

SKLOTEXTIT® Si

Charakteristika:
Vrstvený materiál ve tvaru desek, vyrobený z nealkalické koronizované skelné tkaniny a silikonové živice. Vyznačuje se vysokou teplotní odolností (teplotní třída H) a dobrými dielektrickými vlastnostmi. Barva je voskově bílá až voskově žlutá. Je určený do elektrických zařízení teplotní třídy H a všude tam, kde se požaduje vysoká teplotní odolnost a malý pokles elektrických a mechanických vlastností při pracovních teplotách. Použití i ve vysokofrekvenční technice.

Výrobní rozměry:
1100x1150 mm, 1100x1750 mm, 1100x2100 mm.

Síly desek:
0,3 mm až 50 mm, jiné po dohodě s výrobcem.

Vlastnosti Měrná jednotka Hodnoty
Hustota   g/cm3   (1,6 - 1,9)
Pevnost v ohybu při porušení kolmo na vrstvy, min.   MPa   120
Pevnost v tlaku kolmo na vrstvy, min.   MPa   -160
Vrubová houževnatost (Charpyho) rovnoběžně s vrstvami, min.   kJ/m2   25
Zdánlivý modul pružnosti v ohybu, min.   MPa   -13000
Elektrická pevnost při 90 °C v oleji kolmo na vrstvy, pro sílu 3 mm, min.   kV   15
Průrazné napětí při 90 °C v oleji ve směru vrstev, min.   kV   25
Permitivita při 48 Hz až 62 Hz, max.       -6
Ztrátový činitel při 48 Hz až 62 Hz, max.       -0,07
Izolační odpor po ponoření do vody, min.   MW   1x103
Teplotní odolnost   T.I.   -180
Nasákavost ve vodě pro 3 mm, max.   mg   40
Hořlavost   Kategorie   FVO

SKLOTEXTITOVÉ TRUBKY AV

Charakteristika:
Vinuté trubky z tvrzené skelné tkaniny se vyrábějí z upravené skelné tkaniny jako výztuže a epoxidové živice jako pojiva. Mají velmi dobré mechanické a elektroizolační vlastnosti, jsou vhodné na používání ve ztížených klimatických podmínkách.

Výrobní rozměry:
Vyrábějí se od vnitřního průměru 10 mm, tloušťka stěny od 2,5 mm, délka 1000 mm. Jiné rozměry je třeba dohodnout s výrobcem.

Vlastnosti Měrná jednotka Hodnoty
Hustota   g/cm3   (1,65 - 1,85)
Pevnost v ohybu, min.   MPa   300
Pevnost v tlaku, min.   MPa   150
Izolační odpor po 24 h uložení ve vodě, min.   W   1,0.108
Průrazné napětí ve směru vrstev v oleji při 90 oC pro 20 mm, min.   kV   20
Elektrická pevnost kolmo na vrstvy v oleji při 90 oC, min.   kV.mm-1   10

SKLOTEXTITOVÉ TRUBKY ARV

Charakteristika:
Vinuté trubky z tvrzené skelné tkaniny se vyrábějí z upravené skelné tkaniny jako výztuže a epoxidové živice jako pojiva. Mají velmi dobré mechanické a elektroizolační vlastnosti, jsou vhodné na používání ve ztížených klimatických podmínkách.

Výrobní rozměry:
Vyrábějí se od vnitřního průměru 10 mm, tloušťka stěny od 2,5 mm, délka 1000 mm.

Vlastnosti Měrná jednotka Hodnoty
Hustota   g/cm3   (1,65 - 1,85)
Pevnost v ohybu, min.   MPa   280
Pevnost v tlaku, min.   MPa   150
Izolační odpor po 24 h uložení ve vodě, min.   W   1,0.108
Průrazné napětí ve směru vrstev v oleji při 90 oC pro 20 mm, min.   kV   20
Elektrická pevnost kolmo na vrstvy v oleji při 90 oC, min.   kV.mm-1   10