KARTIT® KE

Charakteristika Kartitu:

kartit.jpgDesky jsou vyrobené z celulózového papíru jako výztuže a fenolformaldehydové živice jako pojiva. Použití – při stavbě transformátorů ve formě izolačních mezistěn, různých konstrukčních prvků, krytů, vložek. Pro vysokou elektrickou a mechanickou pevnost jsou vhodné k výrobě izolačních táhel a dílců elektrických rozvaděčů.
Výrobní rozměry: 1100x1150 mm, 1100x2100 mm, 1100x2750 mm.
Síly desek: 0,5 mm až 60 mm, jiné po dohodě s výrobcem.
Opracování: Desky se dají opracovat řezáním, soustružením, frézováním, vrtáním.

Vlastnosti Měrná jednotka Hodnoty
Pevnost v ohybu kolmo na vrstvy, (min.)   MPa   150
Rázová houževnatost podle Charpyho, (min.)   KJm-2   20
Pevnost v tlaku, (min.)   MPa   120
Odolnost proti štěpení, (min.)   N   1700
Teplotní třída   -   E
Izolační odpor po 24 hod. ve vodě, (min.)   W   1,0.106
Permitivita při 50 Hz, (max.)   -   8
Ztrátový činitel při 50 Hz, (max.)   -   0,15
Průrazné napětí ve směru vrstev v oleji při 90 oC, (min.)   kV   25
Elektrická pevnost kolmo na vrstvy v oleji při 90 oC, (min.)   KV.mm-1   8
Tepelná vodivost   W.m-1.K-1   0,2
Koeficient tepelné lineární roztažnosti   1.K-1.10-6   20-40
Teplotní odolnost (teplotní index)   TI   140

KARTITOVÉ TRUBKY

Charakteristika: Vinuté trubky z tvrzeného papíru se vyrábějí z celulózového papíru jako výztuže a fenolformaldehydové živice jako pojiva. Používají se jako izolační a konstrukční materiál pro stavbu různých elektrických zařízení.

Výrobní rozměry: Trubky se vyrábějí od vnitřního průměru 8 mm, síla stěny min. 2 mm, standardní délka trubek je 1000 mm.

Teplotní třída: E

Opracování: Trubky se opracovávají řezáním, soustružením, frézováním, vrtáním.
Ostatní vlastnosti jsou uvedeny v ČSN EN 61212-3-1 PFCP 23.

Vlastnosti Měrná jednotka Hodnoty
Hustota   g/cm3   (1,05 - 1,3)
Pevnost v ohybu, (min.)   MPa   75
Pevnost v tlaku, (min.)   MPa   40
Izolační odpor po 96 h uložení v r. v. 85%, (min.)   W   5.108
Průrazné napětí ve směru vrstev v oleji při 90 oC pro 20 mm, (min.)   kV   25
Elektrická pevnost kolmo na vrstvy v oleji při 90 oC, (min.)   kV.mm-1   10