GLASTIC UTR

Charakteristika Glasticu:

Ohnivzdorný laminát odolný proti elektrickému oblouku a plazivým proudům. UTR 1494 je zesílený polyesterový sklolaminát. K dispozici je v podobě desky, U-profilu, ve tvarech úhelníků a různé rozměry trubek. Tento materiál se pro svou odolnost proti plazivým proudům obecně používá pro elektrické izolace. Výborná kombinace velké síly, ohnivzdornosti a nízká hladina kouřivosti umožňují používání v mnoha dalších odvětvích, kde jsou zapotřebí bezpečné, nicméně ekonomické materiály. Standardní barva je červená nebo bílá. Elektroizolační materiál, vysoce ohnivzdorný, nehořlavý, s nízkou hladinou toxických látek, slabě kouřící, uznán laboratořemi UL, NEMA GPO – 3.

Výrobní rozměry:

915x1830 mm, 1257x2450 mm

Síly desek:

0,8 – 51 mm

Vlastnosti Měrná jednotka Hodnoty
Číslo       1494
Standardní barva       červená, bílá
NEMA Grade       GPO - 3
IEC Grade       UPGM203
Pevnost v tahu   MPa   54
Tažný modul   MPa   11,72
Pevnost v ohybu   MPa   152
Pevnost v ohybu při 130 oC   MPa   90
Pevnost v tlaku   MPa   228
Pevnost ve smyku   MPa   80
Rázová pevnost   J/cm   4,8
Elektrická pevnost - kolmo ve vzduchu   kV/mm   18
Elektrická pevnost - kolmo v oleji   kV/mm   23
Elektrická pevnost - paralelně v oleji   kV   47
Odolnost proti elektrickému oblouku   sec   180
Permitivita, 60 Hz   -   4,1
Permitivita, 1 MHz   -   4,1
Faktor disipace, 60 Hz   -   0,013
Faktor disipace, 1 MHz   -   0,01
Izolační odpor   Ohm x 1012   3,1
Teplotní index - elektrický   oC   130
Teplotní index - mechanický   oC   160