Polyuretanový elastomer POLYTAN

Charakteristika Polyuretanového elastomeru

nabízí výjimečnou kombinaci pružnosti, velké pevnosti v natržení a vysoké oděruvzdornosti. Díky této kombinaci Vám předkládáme materiál, který v podobě strojních dílů dobře plní vysoké nároky na spolehlivost i při velkém dynamickém zatížení, v prostředí vyžadujícím dobrou odolnost proti oděru a houževnatost. Používaná technologie umožňuje plnit speciální přání na tvarové výrobky za použití beztlakových forem v příznivých cenových relacích. POLYTAN lze dobře spojovat s kovy litím na kovový díl a při vyšších tvrdostech třískově obrábět.

Příklady úspěšných aplikací Polytanu

Stírací lišty, břity sněhových pluhů, bandáže kol, vyložení skluzů a dopadů sypkých hmot, ložiska, pružiny, dorazy, vysekávací desky a další

Značení vyráběných typů Polytanu

POLYTAN 15/xx POLYTAN 44/xx Na místě xx v názvu za lomítkem se uvádí hodnota tvrdosti materiálu ve stupních Shore A. Nabízíme Vám materiál v některé z následujících tvrdostí: 65, 80, 90 a 95 stupňů Shore A. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé tvrdosti a typy od sebe barevně odlišeny (viz tabulka).

VlastnostJednotka15/65
44/65
15/80
4480
15/90
44/90
15/95
44/95
Norma
Tvrdost (+-5°) Sh A 65
65
80
80
90
90
95
95
 
Pevnost v tahu min. N/mm2 30
30
40
45
35
38
35
42
DIN 53504
Tažnost (+-10%) min. % 600
600
600
580
580
580
500
500
DIN 53504
Hustota g/cm3 1,26
1,25
1,26
1,25
1,26
1,25
1,27
1,26
DIN 53479
Odrazová pružnost % 43
45
50
40
50
40
42
35
DIN 53512
Deformace tlakem při 70 ° C/24h % 22
50
30
45
25
35
33
30
DIN 53517
Odolnost proti oděru mm3 50
50
50
50
55
55
55
55
DIN 53516
Koeficient tření*     0,3- 0,4
0,3- 0,4
0,15- 0,25
0,15- 0,25
   
Barevné provedení**   hnědá zelená žlutohnědá žlutohnědá  

Barevné provedení**
hnědá zelená žlutohnědá žlutohnědá

  • POLYTAN vykazuje vysokou stálost v benzinech, minerálních olejích, ropných produktech a ozonu.
  • Při posuzování hořlavosti POLYTAN splňuje podmínky pro zařazení do kategorií HF-1 a FV-2 dle ISO 1210. Tento materiál má po oddálení plamene samozhášecí schopnost.
  • Pokud budete potřebovat jakékoliv doplňující informace o vlastnostech POLYTANu, konkrétních aplikacích nebo podmínkách pro obrábění, obraťte se na naše specialisty, kteří zodpoví Vaše dotazy.
  • Způsob likvidace výrobků je v souladu se Zákonem o odpadech č. 125/97, kde je tento materiál řazen jako ostatní odpad O s kódem 120105.
  • Výše uvedené údaje se opírají o znalosti a zkušenosti v době vydání tohoto materiálu. Neosvobozují uživatele od provedení vlastních zkoušek výrobků vzhledem k velkému množství vlivů při jejich zpracování a použití. Z těchto údajů nemůže být odvozeno právně závazné zajištění určitých vlastností nebo způsobilost pro konkrétní účel.

Použití výrobků z Polytanu

Vzhledem k tomu, že polyuretanové elastomery - Polytan mají velmi dobré pevnostní parametry, odolávají minerálním olejům a benzinům, vykazují vysokou odolnost vůči oděru a mají velmi dobré tlumící vlastnosti, jsou vynikajícím materiálem pro řadu aplikací, jako např.: těsnění, ucpávky, manžety, podložky pod stroje, pružné spojky, tlumící dorazy, potahy válců, přítlacné válečky, potahy pojezdových kol pro vysoká zatížení a pomalé rychlosti, vyložení násypek ve stavebnictví a hutnictvi, vyložení mísičů betonových a maltových směsí, stěrky a vyložení forem ve stavebnictvi, stírací břity pro sněhové pluhy, obíhací pásy pro posukovací a česací stroje atd. Všechny tyto výrobky lze používat v teplotním rozsahu od - 30°C do + 80°C (trvalý provoz), krátkodobě (maximálně 4 hodiny až do + 120°C. Nad + 160°C nastává destrukce materiálu.

Veškeré výrobky z Polytanu je nutno po výrobě ještě temperovat při teplotě cca 100°C, aby proběhly dokonale síťovací reakce a vyrovnalo se vnitřní pnutí v polyuretanovém elastomeru. Doba temperace je obvykle 5 až 15 dnů dle hmotnosti, tloušťky a charakteru výrobku.

Doporučení k obrábění Polytanu

  • Tvrdé typy Polytanu (80°ShA a více) lze dobře obrábět, zatímco měkké mají "snahu" uhýbat nástroji. Doporučené podmínky pro podélné soustružení jsou:
  • Posuv nástroje z rychlořezné oceli je 0,1 až 0,2 mm/ot.
  • Pro tvrdostl 65 a 80° ShA řezná rychlost 300 až 500 m/min a pro tvrdosti 90 a 95° ShA - 100 až 150 m/min. Úhly na nástroji ? = 12°, ? = 53°, ? = 25°.
  • Pro relativní měkkost Polytanu vůči oceli se doporučuje řezat jen hrubé závity. P5i frézovaní se používá řezných rychlostí 250 az 400 m/min. Nástroj je z rychlořezné oceli o volném úhlu ? = 10° a ? - 20°. Nedoporučuje se užívat nástrojů s větším počtem zubů, neboť odběr třísky je obtížný.