Polyethylen - PE 500 (PE - HMW)

Charakteristika Polyethylenu:

Tento materiál vyniká svou dobrou otěruvzdorností, nízkou absorpcí vody, výborně tlumí nárazy. Tento materiál se nejvíce používá v potravinářském průmyslu.

Možnost použití PE 500:

  • potravinářský průmysl
  • výroba krájecích desek a prken
  • výrobky v chemickém průmyslu
  • výroba filtrů
  • výroba otěruvzdorných dílů

Barva PE 500:

  • natur
  • černá
  • zelená

Výrobní rozměry:

  • síla: od 2 do 100mm
  • rozměr: 1020/1220x2020/3020
VLASTNOSTIZkoušeno: ISO / IECJednotkyHODNOTA
BARVY
Bílá, černá
FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Průměrná molekulární hmotnost - g/mol 0,5
Hustota ISO 1183 g/cm³ 0,96
Nasákavost ve vodě při 23°C - % 0,01
TEPELNÉ VLASTNOSTI
Teplota tání (DSC, 10°C/min) ISO 11357 °C 130 - 135
Tepelná vodivost při 23°C - W / (K.m) 0,4
Koeficient lineární tepelné roztažnosti mezi 23 - 100°C - 10-6 m 150
    / (m.K)  
Teplota deformace při zatížení:
- metoda A: 1,8 MPa 75 °C 44
Teplota měknutí VICAT - VST/B50 306 °C 80
Maximální provozní teplota na vzduchu:
- krátkodobá - °C 120
- trvalá: po dobu 20000 h - °C 80
Minimální provozní teplota - °C -100
Hořlavost
- "kyslíkový index" 4589 % < 20
- UL 94 (1,6 mm tl. vzorku) - - HB
MECHANICKE VLASTNOSTI při 23 °C
Zkouška tahem (10):
- mez kluzu DIN EN ISO 527 MPa 28
- deformace na mezi kluzu DIN EN ISO 527 % 10
- deformace při přetržení DIN EN ISO 527 % > 50
- modul pružnosti DIN EN ISO 527 MPa 1,35
Zkouška tlakem
- tlak, jenž způsobí 1/ 2 / 5 % 604 MPa 9 / 15 / 23
deformaci
Rázová houževnatost - Charpy ISO 179 kJ/m² bez lomu
Vrubová houževnatost - Charpy ISO 179 kJ/m² 105 P
Vrubová houževnatost - Charpy ISO 179 kJ/m² ≥ 25
(dva vruby 15°) 11542-2    
Tvrdost (metoda kuličkou) 2039-1 N/mm² 45
Tvrdost - Shore D (3 / 15 s) ISO 868 - 66/64
Oděr - relativní ztráta objemu ("sand/water-slurry" test) vlastní test - 350
CESTILENE HD 1000 = 100
Otěr - relativní ztráta objemu vlastní test - 1 200
("tribo systém")
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI
Elektrická pevnost IEC 60243 kV/mm 45
Vnitřní odpor IEC 60093 Ω . cm > 1014
Povrchový odpor IEC 60093 Ω > 1013
Relativní permitivita při 100 Hz IEC 60250 - 2,4
Relativní permitivita při 1 Hz IEC 60250 - 2,4
Disipační činitel tan δ při 100 Hz IEC 60250 - 0,0002
Disipační činitel tan δ při 1 Hz IEC 60250 - 0,0002
Odolnost proti plazivým proudům (CTI) IEC 60112 - 600