ERTA® PVDF - Polyvinyliden fluorid (PVDF)

ERTA® PVDF přírodní (bílý) PVDF ERTA PVDF je vysoce krystalický nevyztužený fluoropolymer, spojující dobré mechanické, termické a elektrické vlastnosti s vynikající chemickou odolností.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI POLYVINYLIDEN FLUORIDU

 • dobrá mech. pevnost, tuhost a odolnost proti tečení
 • (lepší než u ostatních fluoropolymerů)
 • vysoká tuhost i při nízkých teplotách
 • vynikající chemická a hydrolytická odolnost
 • vysoká max. přípustná provozní teplota (150°C)
 • vynikající odolnost proti vlivům počasí a UV záření
 • dobré kluzné vlastnosti a odolnost proti opotřebení
 • dobré elektroizolační vlastnosti
 • fyziologicky inertní
 • (pro styk s potravinami)
 • velmi dobrá rozměrová stálost
 • inherentní nízká hořlavost
 • velmi dobrá odolnost proti pronikavé radiaci
 • (mnohem lepší než u jiných fluoropolymerů)

POUŽITÍ POLYVINYLIDEN FLUORIDU

Pro své vlastnosti je ERTA PVDF mnohoúčelovým technickým materiálem, vhodným zejména pro výrobu komponentů pro petrochemický, chemický, farmaceutický, potravinářský, papírenský, textilní a jaderný průmysl.

 • ERTA® PEI - Polyetherimid (PEI)
 • ERTA® PES - Polythersulfon (PES)
 • ERTA® PSU - Polysulfon (PSU)

Tyto nevyztužené amorfní termoplastické materiály mají mnoho společných vlastností a všechny oplývají vynikajícími mechanickými, termickými a elektrickými vlastnostmi. Poměrem kvality a ceny stojí tyto materiály mezi konvenčními technickými plasty a vynikajícími materiály, jakým je např. PEEK.