ERTA® PEI přírodní (jantarový, průsvitný) PEI

ERTA PEI, vyráběný z pryskyřice ULTEMK, se vyznačuje kombinací vynikajících teplotních, mechanických a elektrických vlastností, společně s velmi nízkou hořlavostí a nízkou produkcí kouře během spalování. ERTA PEI je vynikající materiál pro využití v situacích, vyžadujících současně vysokou tepelnou odolnost a dobrou mechanickou pevnost za zvýšených teplot (max. přípustné provozní teploty jsou: krátkodobě 210°C a nepřetržitě 170°C).

ERTA® PES přírodní (hnědožlutý, průsvitný) PES

 ERTA PES má vynikající vlastnosti při tepelném stárnutí a v důsledku toho i maximální přípustnou provozní teplotu 180°C při nepřetržitém provozu. Materiál je rovněž schopen odolat při krátkodobé expozíci tepiotě 220°C. ERTA PES má velmi nízkou hořlavost a při spalování emituje velmi malé množství kouře.

ERTA® PSU přírodní (žlutý, průsvitný) PSU

ERTA PSU prefabrikované tvary jsou vyráběny z polysulfonové pryskyřice, nestabilizované proti UV záření. Tento materiál má maximální přípustnou krátkodobou provozní teplotu 180°C a při 150°C může být používán nepřetržitě.

 • vysoká mechanická pevnost, tuhost a tvrdost
 • velmi vysoké maximální přípustné provozní teploty (150-220°C)
 • vynikající hydrolytická odolnost (vhodné pro opakovanou sterilizaci párou)
 • velmi dobrá odolnost proti tečení a tuhost v širokém teplotním rozmezí
 • vysoká tuhost i při nízkých teplotách
 • velmi dobrá rozměrová stálost
 • fyziologicky netečné (vhodné pro kontakt s potravinami)
 • dobré elektroizolační schopnosti a dielektrické vlastnosti
 • průsvitný (v neoptické kvalitě)
 • velmi dobrá odolnost proti pronikavé radiaci

Součástky vyrobené z těchto materiálů jsou využívány v elektrotechnickém průmyslu (indukční cívky, izolační vložky, pouzdra), jako části pro dojicí přístroje, čerpadla, ventily, filtrační soustavy, výměníky tepla, v potravinářském průmyslu a pro výrobu lékařských přístrojů (součásti vystavené opakovanému mytí a sterilizaci).

 ERTA® PEEK
 ERTA® PEEK-BG
 ERTA® PEEK-GF30
 Polyetherentherketon (PEEK)

Existují různé jakosti PEI:

ERTA® PEEK přírodní (hnědo-šedý)/černý PEEK

 Profily ERTA PEEK jsou vyráběny z čisté polyetheretherketonové pryskyřice. Pro své vlastnosti je ERTA PEEK ideálním materiálem pro použití všude tam, kde je vyžadována velká odolnost za extrémních teplotních, chemických, radiačních a elektrických podmínek. Proto ERTA PEEK nachází využití v mnoha průmyslových odvětvích od tradičních konstrukcí až po high-tech aplikace v kosmickém, jaderném a chemickém průmyslu.

ERTA® PEEK-HPV (černý) PEEK

 Obohacením ERTA PEEK grafitem, karbonovými vlákny a PTFE vzniká materiál s vyšší mechanickou pevností, nižším koeficientem tření a zlepšenou odolností proti opotřebení. Pro své vynikající třecí vlastnosti je ERTA PEEK-BG zvláště vhodný pro využití v oblasti výroby ložisek.

ERTA® PEEK-GF3O přírodní (hnědošedý)

 ERTA PEEK GF-30 s 30 % podílem skelných vláken má vyšší tuhost a pevnost než ERTA PEEK a ERTA PEEK-BG. Kromé toho má vynikající vlastnosti při zvýšených teplotách. Tato vlastnost předurčuje ERTA PEEK-GF3O pro použití všude tam, kde musí materiál vydržet vysoké statické zatížení při vysokých teplotách a po dlouhou dobu.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI ERTA PEI

 • vysoká mechanická pevnost, tuhost a tvrdost
 • velmi vysoké maximální přípustné provozní teploty (250-310°C)
 • vynikající chemická a hydrolytická odolnost
 • velmi dobrá odolnost proti tečení, dokonce i při zvýšených teplotách
 • vynikající odolnost profi opotřebení v širokém rozpětí provozních podmínek
 • velmi dobrá rozměrová stálost
 • inherentní nízká hořlavost a velmi nízká produkce kouře při hoření
 • dobré elektroizolační vlastnosti a dielektrické schopnosti (s výjimkou PEEK-BG)
 • vynikajíci odolnost proti proníkavé radiaci

POUŽITÍ ERTA PEI

Ozubená kola, součásti čerpadel, sedla ventilů, ložiska. Materiál může být využit v kosmickém, jaderném, chemickém, automobílovém a elektrickém průmyslu, ve všech druzích vojenského vybavení.