ERTA® XEL - Polyfenylen sulfid (PPS)

ERTA®XEL (tmavě modrý) PPS

Tento vyztužený, vnitřně mazaný polyfenylen sulfid má cennou kombinaci odolnosti proti opotřebení, schopnosti vydržet zatížení a rozměrovou stálost v podmínkách vysokých teplot a při působení chemikálií.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI Polyfenylen sulfid

  • vysoká mechanická pevnost, tuhost a tvrdost
  • velmi vysoké maximální přípustné provozní teploty (220-260°C)
  • vynikající odolnost proti opotřebení i při snížených teplotách
  • nízký koeficient tření
  • velmi dobrá odolnost proti tečení
  • vynikající odolnost proti působení chemikálií
  • velmi dobrá rozměrová stálost
  • dobré elektroizolační a dielektrické vlastnosti
  • inherentní nízká hořlavost
  • velmi dobrá odolnost proti pronikavé radiaci

POUŽITÍ ERTAXELU

ERTAXEL je vhodný pro použití v podmínkách, které vyžadují současně vysokou teplotní odolnost, nízké tečení, odolnost proti opotřebení a odolnost vůči agresivnímu chemickému prostředí. Lze jej tedy využít tam, kde ostatní technické plasty (PA, POM, PETP, PEI, PES a PSU) nestačí. V méně náročných high-tech aplikacích může být ERTAXEL velmi dobrou a úspornou alternativou máteriálů PEEK, PAI nebo PI.