ERTALYTE

Materiály ERTA vyrobené z krystalického termoplastického polyesteru jsou uváděny na trh pod obchodními názvy ERTALYTE (čistý produkt) a ERTALYTE TX (plněný produkt).

STANDARDNÍ DRUHY ERTALYTU

ERTALYTE© přírodní (bílý)/černý PETP

Díky svým specifickým vlastnostem je čistý PETP velmi vhodný pro výrobu mechanicky přesných částí které jsou určeny pro velké zatížení a jsou vystaveny opotřebení.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI ERTALYTU

 • vysoká mechanická pevnost, tuhost a tvrdost
 • velmi dobrá odolnost proti tečení
 • nízký a stálý koeficient tření
 • vynikající odolnost proti opotřebení (srovnatelná s odolností nylonů)
 • velmi dobrá rozměrová stálost (lepší než u polyacetalu)
 • fyziologicky netečné (vhodné pro kontakt s potravinami)
 • obzvlášt zatížená ložiska pouzdra odložk vodicí zařízení atd.
 • rozměrově stálé části pro přesné mechanismy: pouzdra, kluzné dráhy, ozubená kola, válce, součásti čerpadel atd.
 • izolační elektrotechnické komponenty

POUŽITÍ ERTALYTU

SPECIÁLNÍ DRUHY

ERTALYTE© TX (světle šedý) PETP

ERTALYTE TX je sloučenina na bázi polyethylen tereftalátu, v níž je rovnoměrně rozptýleno pevné mazivo. Díky specifickému složení je dosaženo zvláštní kvality, vhodné pro výrobu ložisek. ERTALYTE TX ne jen vynikající odolnost proti opotřebení, ale ve srovnání s materiálem ERTALYTE má dokonce ještě nižší koeficient tření a zároveň schopnost pracovat v širším rozsahu tlaků.

ERTA® PC přírodní, čirý, průsvitný Polykarbonát (PC)

ERTA uvádí na trh UV - nestabilizovaný polykarbonátový produkt pod obchodním názvem ERTA PC. Jedná se o "neoptickou" průmyslovou kvalitu.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI

 • vysoká mechanická pevnost
 • dobrá odolnost proti tečení
 • vysoká pevnost v rázu, dokonce i při nízkých teplotách
 • stálá tuhost v širokém rozmezí teplot
 • velmi dobrá rozměrová stálost
 • průsvitnost
 • fyziologicky netečný (vhodný pro kontakt s potravinami)

POUŽITÍ ERTALYTU

 • komponenty pro přesné strojírenství
 • bezpečnostní zasklívání
 • izolační součásti v elektrotechnice
 • součásti v kontaktu s potravinami
 • komponenty lékařských a farmaceutických přístrojů

Fyzikální vlastnost vysoce kvalitních technických plastů ERTA

VLASTNOSTI ZKUŠEBNÍ METODY JEDNOTKY ERTA PEEK ERTA PEEK-BG ERTA PEEK-GF30
  DIN/*VDE ISO *IEC ASTM *UL
Hustota 53479 1183 D 792 g/cm3 1,31 1,44 1,5
Absorpce vody:              
- po 24/96 hodinovém ponoření ve vodě o teplotě 23°C (1) 53495 62 D 570 mg
%
5/10
0,06/0,12
4/9
0,05/0,11
-
- hygroskopičnost při teplotě vzduchu 23°C a relativní vlhkosti 50% - - - % 0,2 0,14 0,14
- nasákavost ve vodě o teplotě 23°C - - - % 0,45 0,3 0,3
TEPELNÉ VLASTNOSTI              
Bod tání - - - °C 340 340 340
Teplota zeskelnění - - - °C - - -
Tepelná vodivost při 23°C 52612 - - W/(K.m) 0,25 0,24 0,43
Koeficient lineární tepelné roztažnosti:              
- průměmá hodnota v rozmezí 23 až 100°C - - - m/(m.K) 50 x 10-6 25 x 10-6 25 x 10-6
- průměmá hodnota v rozmezí 23 až 150°C - - - m/(m.K) 50 x 10-6 25 x 10-6 25 x 10-6
- průměmá hodnota nad 150°C - - - m/(m.K) 110 x 10-6 55 x 10-6 55 x 10-6
Teplota deformace při namáhání ohybem:              
- metoda A: 1,8 N/mm2 53461 75 D 648 °C 160 230 270
Max. přípustná provozní teplota ve vzduchu:              
- krátkodobá (2) - -   °C 310 310 310
- nepřetržitá: min, po dobu 20.000 hodin (3) - - - °C 250 250 250
Min. provozní teplota (4) - - - °C -60 -30 -20
Hořlavost (5):              
#NÁZEV? - 4589 D 2863 % 35 43 40
- podle UL 94 (tloušťka 1,5 / 3 mm) - - *94 - V-0 / V-0 V-0 / V-0 V-0 / V-0
MECHANICKÉ VLASTNOSTI při teplotě 23°C              
Zkouška pevnosti v tahu (6):              
- mez pevnosti v tahu (7) 53455 527 D 638M N/mm2 110 / - - / 120 - / 130
- průtažnost (7) 53455 527 D 638M % 20 3 3
- modul průtažnosti (8) 53457 527 D 638 N/mm2 4200 7700 8100
Zkouška pevnosti v tlaku (9):              
- 1 % odchylka meze průtažnosti (8) 53454 604 D 695 N/mm2 130 150 180
Zkouška tečení v tahu:              
tlak, jenž způsobí 1 % prodloužení za 1.000 hod.              
- při 23°C 53444 899 D 2990 N/mm2 32 55 58
- při 60 / 100°C 53444 899 D 2990 N/mm2 30 / 25 53 / 48 56 / 50
- při 125 / 150°C 53444 899 D 2990 N/mm2 20.VIII 45 / 24 47 / 26
Rázová houževnatost: - Charpy (10) 53453 179/2D - kJ/mm2 n.p. 20 30
Vrubová houževnatost-Izod - 180/1A D 256 kJ/mm2; J/m 6; 50 5; 40 7; 55
Povrchová tvrdost H 358/30 nebo H 961/30 (11) 53456 2039-1 - N/mm2 230 240 2750
Tvrdost podle Rockwella (11) - 2039-2 D 785 - M 105 M 99 M 108
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI při teplotě 23°C              
Dielektrická pevnost (12) 53481/            
*0303 T2 *243 D 149 kV/mm 24 - -  
Měrný vnitřní odpor 53482/ *0303 T3 *93 D 257 Ohm.cm 1016 < 107 -
Povrchový odpor 53482/            
*0303 T3 *93 Ohm   1016 < 107 -  
Dielektrická konstanta: - při 50 Hz 53483/            
*0303 T4 *250 D 150 - 3,2 - -  
- při 1 MHz 53483/            
*0303 T4 *250 D 150   3,3 - -  
Disipační činitel tan ?: - při 50 Hz 53483/            
*0303 T4 *250 D 150 - 0,001 - -  
- při 1 MHz 53483/            
*0303 T4 *250 D 150 - 0,002 - -  
- při 1 MHz Odolnost proti plazivým proudů IEC 112/            
*0303 T1 *112 - - CTI 150 - CTI 175