Ertacetal POM

STANDARDNÍ DRUHY ERTACETALU POM

ERTACETAL® C přírodní (bílý)/černý POM-C
ERTACETAL® H přírodní (bílý) POM-H

Oba materiály jsou čisté acetalové kopolymery (POM-C) a homopolymery (POM-H) ERTA. Acetalový kopolymer je odolnější proti hydrolýze, proti působení silných zásad a tepelně-oxidační degradaci než acetalový homopolymer. Homopolymer však má vyšší mechanickou pevnost, tuhost, tvrdost a odolnost proti tečení. Vyznačuje se i nižší tepelnou roztažností a velmi často má i lepší odolnost proti opotřebení. ERTACETAL se velmi dobře obrábí na mechanických soustruzích a je velmi vhodný pro výrobu přesných mechanických součástí.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI ERTACETALU

 • vysoká mechanická pevnost, tuhost a tvrdost
 • vynikajíci pružnost
 • dobrá odolnost proti tečení
 • vysoká rázová houževnatost, dokonce i při nízkých teplotách
 • velmi dobrá rozměrová stálost
 • dobré kluzné vlastnosti
 • vynikajicí obrobitelnost
 • fyziologicky netečný (vhodný pro kontakt s potravinami)
 • ozubená kola s malým modulem
 • vačky
 • silně zatížené nosné plochy a válce
 • ložiska a ozubená kola s malou světlostí
 • sedla ventilů
 • "zacvakávací" montážní sestavy
 • všechny druhy rozměrově stálých přesných strojních součástí
 • izolační elektrotechnické komponenty
 • součásti pracující nepřetržitě ve vodě o teplotě 60-80°C (ERTACETAL C)

POUŽITÍ ERTACETALU

SPECIÁLNÍ DRUHY ERTACETALU

ERTACETAL® H-TF (tmavě hnědý) POM-H

ERTACETAL H-TF je směs DELRIN* AF: kombinace vláken TEFLONU*, rovnoměrně rozptýlených v acetalové pryskyřicí DELRIN. Tento materiál má téměř stejnou pevnost jako ERTACETAL H, ale přidáním teflonových vláken, která jsou měkčí a méně tuhá, se některé vlastnosti změní. Ve srovnání s ERTACETALEM C a H má tento materiál lepší kluzné vlastnosti. Ložiska vyrobená z ERTACETALU H-TF vykazují nízké tření, jsou odolná proti opotřebení a téměř neprokluzují.

*DELRIN je registrovaná obchodní známka Du Pont.
 *TEFLON je registrovaná obchodní známka Du Pont.

Ertacetal - Fyzikální vlastnosti

vlastnosti zkušební  metody Jednotky ERTACETAL ERTALYTE PC
ISO / *IEC C H H-TF   TX 1000
hustota 1183 g/cm3 1,41 1,43 1,5 1,39 1,44 1,2
absorpce vody - 24 hod ve vodě 23°C (1) (2)  62 mg 20 18 16 6 5 13
% 0,24 0,21 0,18 0,07 0,06 0,18
absorpce vody - 96 hod ve vodě 23°C (1) (2) 62 mg 37 36 32 13 11 23
% 0,45 0,43 0,36 0,16 0,13 0,33
hygroskopičnost t=23°C 50% rel. vlhkost - % 0,2 0,2 0,17 0,25 0,23 0,15
nasákavost ve vodě 23°C - % 0,85 0,85 0,72 0,5 0,47 0,35

tepelné vlastnosti

bod tání - °C   165 175 175 255 255 -
teplota zeskelnatění - °C  - 150
tepelná vodivost při 23°C - W/(K.m) 0,31 0,31 0,31 0,29 0,29 0,21
koeficient lineár. tep. roztažnosti - průměr při 23-60°C - 10-6
m/(m.K)
110 95 105 60 65 65
koeficient lineár. tep. roztažnosti - průměr při 23-100°C - 10-6
m/(m.K)
125 110 120 80 85 65
teplota deformace při ohybu - metoda A: 1,8 MPa 75 °C 105 115 105 75 75 130
max. přípust. provozní teplota vzduchu - krátkodobě (3) - °C 140 150 150 160 160 135
nepřetržitá 5 000 hod (4) - °C 115 105 105 115 115 125
nepřetržitá 20 000 hod (4) - °C 100 90 90 100 100 115
minimální provoz. teplota (5) - °C -50 -50 -20 -20 -20 -60
hořlavost podle ASTM
(kyslíkový index) (6)
4589 % 15 15 - 25 25 25
hořlavost podle UL 94
(tloušťka 3/6 mm) (6)
- - HB/
HB
HB/
HB
HB/
HB
HB/
HB
HB/
HB
V2/
V0

mechanické vlastnosti při 23°C

mez pevnosti v tahu (9) + 527 MPa   68/- 78/- -/55 90/- -/76 70/-
++ 527 MPa   68/- 78/- -/55 90/- -/78 70/-
průtažnost (9) + 527  %  35 35 10 15   7 >50
++ 527  %  35 35 10 15   7 >50
modul pružnosti tahu (10) + 527 MPa   3100 3600 3200 3700 3450 2400
++ 527 MPa   3100 3600 3200 3700 3450 2400
napětí při 1, 2, 5 % stlačení  (10)

+

604 MPa  19/ 35/ 67 22/ 40/ 75 20/ 37/ 69 26/ 51/ 103 24/ 47/ 95 18/ 35/ 72
tečení v tlaku,  1% prodloužení za 1000 hod (8) + 899 MPa   13 15 13 26 23 17
++ 899 kJ/m2   13 15 13 26 23 17
rázová houževnatost (Charpy) (12) + 179/3D kJ/m2 >150 >200 >30  >50 >30 bez
lomu
vrubová houževnatost (Charpy) + 179/3C kJ/m2 7 10 3 2 2,5 9
vrubová houževnatost Isod + 180/2A kJ/m2 7 10 3 2 2,5 9
++ 180/2A kJ/m2 7 10 3 2 2,5 9
povrch. tvrdost (kulička) (13) + 2039-1 MPa   140 160 140 170 160 120
tvrdost (Rockwell) (13) ++ 2039-2 - M 84 M 88 M 84 M 96 M  94 M 75

elektrické vlastnosti při 23°C

dielektrická pevnost (14) + *243 kV/mm 20 20 20 22 21 28
++ *243 kV/mm 20 20 20 22 21 28
měrný vnitřní odpor + *93 Ohm.cm 1014 1014 1014 1017 1017 1017
++ *93 Ohm.cm 1014 1014 1014 1017 1017 1017
povrchový odpor + *93 Ohm 1015 1015 1015 1016 1017 1018
++ *93 Ohm 1015 1015 1015 1016 1017 1018
dielektrická konstanta - při 50 Hz + *250 - 3,6 3,6 3,6 3,4   3,4 3
++ *250 - 3,6 3,6 3,6 3,4 3,4 3
dielektrická konstanta -  při 1 MHz + *250 - 3,6 3,6 3,6 3,2 3,2 3
++ *250 - 3,6 3,6 3,6 3,2 3,2 3
disipační činitel tan d - při 50 Hz + *250 - 0,003 0,003 0,003 0,001 0,001 0,001
++ *250 - 0,003 0,003 0,003 0,001 0,001 0,001
disipační činitel tan d - při 1 MHz + *250 - 0,008 0,008 0,008 0,014 0,014 0,008
++ *250 - 0,008 0,008 0,008 0,014 0,014 0,008
odolnost proti plazivým proudům + *112 - CTI600 CTI600 CTI600 CTI600 CTI600 CTI350
++ *112 - CTI600 CTI600 CTI600 CTI600 CTI600 CTI350

+ měřeno na suchých zkušebních vzorcích
++ měřeno na zkušebních vzorcích ve standardmí atmosféře při teplotě 23°C a při 50% relativní vlhkosti

 1. Testy byly provedeny na zkušebních vzorcích obrobených z tyčí o průměru 40-60 mm ( podle DIN 16985). Uvedené hodnoty jsou průměrné hodnoty výsledků zkoušek.
 2. Provedeno na kotoučích o průměru 50 x 3 mm podle metod 1/1 L normy DIN 53495.
 3. Pouze pro krátkodobou expozici ( několik hodin ) v situacích, kdy materiál je zatížen jen málo nebo vůbec.
 4. Tepelná odolnost v rozmezí 5.000 - 20.000 hodin. Po uplynutí této doby dochází ke snížení tahové pevnosti asi na 50% původní hodnoty. Uvedené teploty vycházejí z teplotněoxidační degradace, která působí změnu vlastností. Stejně jako u všech ostatních termoplastů závisí maximální přípustná provozní teplota v mnoha případech zejména na době trvání a rozsahu hodnot mechanických tlaků, jímž je materiál vystaven.
 5. Při poklesu teploty dojde ke snížení rázové pevnosti. Minimální přípustná provozní teplota je určena prakticky rozsahem, v němž je materiál vystaven rázům. Uvedené hodnoty vycházejí z nepříznivých rázových podmínek a v důsledku toho nemusí být pokládány za absolutní použitelné limity.
 6. Tyto hodnoty jsou většinou odvozeny z údajů, uváděných dodavateli surovin. Nemají vyjadřovat rizika, která hrozí ve skutečných podmínkách požárního ohrožení.
 7. Zkušební vzorky: Typ 3 (DIN) - Typ 1 (ISO) - Typ M-1 (ASTM).
 8. Zkušební rychlost: 20 mm/min.
 9. Zkušební rychlost: 1 mm/min.
 10. Zkušební vzorky: válce - 12 x 30 mm.
 11. Použité kyvadlo: DIN 51222 - 7,5J.
 12. Zkušební vzorky o tloušťce 10 mm.
 13. Elektrody: P 25/ P 75, v transformátorovém oleji podle IEC 296, zkušební vzorky o tloušťce 1 mm přírodní. Je důležité si uvědomit, že dielektrická pevnost černých vytlačovaných materiálů ( ERTALON 6 SA, ERTALON 66 SA, ERTACETAL a ERTALYTE ) může dosahovat pouze 50% hodnoty, naměřené u přírodních materiálů. Eventuální mikroporezita vyskytující se uvnitř polyacetalových profilů rovněž významně snižuje dielektrickou pevnost.