NOVODUR - Výrobky z tvrdého polvinylchloridu - PVC

DUROPLAST, NOVODUROVÉ TYČE

novodur.jpgNovodur odolává převážně kyselinám a zásadám. Neodolává acetonu, anilínu, benzenu, esterům, éterům, ketonům, chlórovaným uhlovodíkům, kresolu, sirouhlíku, změkčovadlům. Mez použitelnosti je v rozmezí teplot 5 - 40 °C, nárazově až do 60 °C. Zvyšováním teplot se snižuje pevnost v tahu, za nízkých teplot křehne a nárazem se tříští. Po prohřátí na normální teplotu má opět původní hodnoty. Novodur se zpracovává sekáním, řezáním, soustružením, frézováním, vrtáním, hoblováním, pilováním, broušením a leštěním. Spojuje se svařováním teplým vzduchem, lepení lepidlem L 20.

Dodává se v deskách a tyčích

Technická charakteristika Novoduru

Vlastnosti Jednotka Hodnota
Hustota   kg.m-3   1400
Pevnost v tahu   MPa   45
Protažení   %   10 - 50
Pevnost v ohybu   MPa   60 - 70
Rázová houževnatost   J.m-2   70 . 10 3
Vrubová houževnatost   J.m-2   3 . 10 3
Bod měknutí (Vicat)   °C   min . 70

PVC-U

obtížně vznětlivý, chemicky odolný, dobrý elektrický izolant. Má výsokou pevnost, stálost a tvrdost, Dá se velmi dobře lepit a svařovat. Tepelná použitelnost -15 - 60 °C. Provedení tyče a trubky.