Měkčené PVC

NOVOPLAST NP

Deska NP - tvrdost 52, 78, 90 Sha
Desky se používají na usazení mostních ložisek, jako podložky pod sekací nože, různá těsnění a pod.

Desky Novoplast lisované

Druh 2836 - 52° Sh

Desky musí mít tyto vlastnosti

Tvrdost při (23+) °C (52 + - 3) Sh A
Hustota (1,17 + 0,02) g.cm-3
Mez pevnosti v tahu Min. 7 Mpa
Tažnost Min. 400%
Křehkost při ohybu za nízkých teplot Praská při -40°C
Ztráta těkavých látek (2h/125 °C) max. 5%

Desky Novoplast lisované

Druh 2836 - 78° Sh

Desky musí mít tyto vlastnosti

Tvrdost při (23+) °C (78 + - 3) Sh A
Hustota (1,24 + 0,02) g.cm-3
Mez pevnosti v tahu Min. 18 Mpa
Tažnost Min. 300%
Křehkost při ohybu za nízkých teplot Praská při -30°C
Ztráta těkavých látek (2h/125 °C) max. 2%

Desky Novoplast lisované

Druh 2816 - 90° Sh

Desky musí mít tyto vlastnosti

Tvrdost při (23+) °C (90 + - 3) Sh A
Hustota (1,28 + 0,02) g.cm-3
Mez pevnosti v tahu Min. 20 Mpa
Tažnost Min. 250%
Křehkost při ohybu za nízkých teplot Praská při -15°C
Ztráta těkavých látek (2h/125 °C) max. 2%