Hydroizolační folie

Charakteristika Hydroizolačních folií

hif.jpgTyto fólie jsou určeny především pro těsnění skládek tuhých komunálních odpadů a dalších odpadů, jejichž chemická povaha odpovídá chemické odolnosti PE-HD. Vhodným výběrem materiálu je u fólie zaručena vysoká chemická odolnost naprosté většině chemických látek. Fólie je dále vhodná pro izolace nádrží na pitnou, případně částí staveb pro přímý styk s poživatinami. Fólie se vyrábí v barvě černé.

Instalaci a spojování fólie mohou provádět jen odborné firmy k tomuto účelu technicky vybavené a proškolené. Fólii lze pokládat pouze na hladký upravený povrch prostý větví, kamenů, kořenů a jiných ostrých předmětů, bez prudkých sklonů a náhlých zlomů. Povrch musí tvořit pevný nepoddajný základ bez náhlých a ostrých změn ve sklonu. Spojování je možno provádět svařováním horkým vzduchem nebo topným klínem svařovacími přístroji s dvoustopým svarem. Místa určená ke svařování musí být očištěna a jejich přípravě musí být věnována náležitá pozornost.

Ke svařování detailů a při opravě svarů se používá extruzní svařování svařovacím drátem výrobce.

Výrobce neodpovídá za vady izolace způsobené neodbornou instalací, nevhodným spojováním, použitím nevhodných podkladních a krycích vrstev nebo mechanickým poškozením fólie při manipulaci.