ABS, PEHD

Umastyr

Charakteristika, složení, sortiment:

Obchodním názvem UMASTYR® ABS jsou označovány jednostranně leštěné vytlačované desky z terpolymeru akrylonitril-butadien-styrenu. Desky jsou dodávány v provedení barevně krytém podle vzorkovnice dodavatele vstupních granulátů. Běžný sortiment tvoří desky v barvě bílé, šedé a černé, v tloušťkách od 2 mm do 6 mm. Standardní šíře dodávaných desek je v rozmezí 1250 1600 mm a délka je volitelná od 800 mm do 3000 mm. Povrch vytlačovaných desek je možno na přání zákazníka upravit dezénováním, a to od tloušťky 1,5 mm. Po vzájemné dohodě je možno realizovat dodání materiálu v jiném odstínu, jiné šíři a menším množství, včetně podélného ořezu.

Použití Umastyru:

Dobré pevnostní hodnoty v tahu ve spojení se značnou vrubovou houževnatostí zařazují UMASTYR® ABS mezi konstrukční materiály. UMASTYR® ABS se používá zejména na výrobu dílců určených pro využití v automobilovém průmyslu, při výrobě kolejových vozidel, chladírenských přepravníků, sportovních potřeb, hraček apod.

Způsob zpracování UMASTYRu ABS:

UMASTYR® ABS se zpracovává především tvářením za tepla ve vakuových tvářecích strojích. Při tváření do forem se nedoporučuje používání separačních prostředků, zejména silikonů. Předejde se tak obtížím při navazujících povrchových úpravách. Desky výrobku UMASTYR® ABS je možno povrchově upravovat stříkáním syntetickými barvami. UMASTYR® ABS je možno rovněž lepit, a to za použití 15% roztoku UMASTYR® ABS v metyletylketonu, toluenu nebo chloroformu. Velmi dobře se osvědčila směs butylacetátu s 5% dimetylformamidu. Při teplotě 220o-230o C lze UMASTYR® ABS svařovat horkým vzduchem. Materiál je dobře opracovatelný nejrůznějšími způsoby mechanického obrábění.

Základní technické parametry UMASTYRu ABS:

 • Pevnost v tahu: 27 Mpa
 • Tepelná stálost podle VICATA -A2 (min.): 98oC
 • Smrštění podélné při 160oC (max.): 7,0%
 • Smrštění příčné (max.): 2,0%
 • Nasákavost (max.) ČSN 64 0112: 1,0%
 • Vrubová houževnatost (min.): 2 J.cm-2
 • Měrná hmotnost ČSN 64 0111: 1050 kg/m3
 • Nejvyšší teplota při zpracování: 160oC
 • Tolerance délky : _5 mm
 • Tolerance šířky: _2 mm
 • Tolerance tloušťky: 10,0%

Materiál je rozpustný v aromatických a chlorovaných alifatických uhlovodících, částečně v ketonech, esterech a nižších mastných kyselinách. UMASTYR® ABS je stálý proti vodě, v alkoholech, odolává účinku slabých a zředěných silných kyselin a zásad, většině roztoků solí, olejům a částečně pohonným hmotám.

Vysokomolekulární polyethylen PEHD

PEHD je chemicky stálý, odolný vůči kyselinám, louhům a chemickým rozpouštědlům. Je dobrý elektrický izolant a je dobře svařitelný. Je zdravotně nezávadný. Rozmezí použitelnosti teplot od - 50 do + 90°C. PE HU MW od -150 do + 90° C. Dodává se v deskách a tyčích.